Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych / organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przestępczości lub pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Urząd Gminy Susiec informuje, że od 1 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT ( lub ich kopie ) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok. Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania świń, owiec, kóz lub koni przyjmowane będą również fv od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych / organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przestępczości lub pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Informujemy, że w kasie Urzędu Gminy w Suścu uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.

Klienci urzędu (płatnicy) dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą żadnych prowizji. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.