Informacja o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych o warunkach zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z danymi teleadresowymi

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, wsparcia i miłości bliskich oraz wiary, że nadejdzie lepszy czas.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Państwu przez całe życie, a szczere i najpiękniejsze bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.

Życzę państwu, aby Nowy 2022 rok spełnił pokładane w nim nadzieje i przyniósł same wolne od trosk i zmartwień dni.

Zbigniew Naklicki
Wójt Gminy Susiec

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Gmina Susiec otrzymała refundację wkładu własnego w kwocie 180 000,00zł, poniesionego w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione" ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E.

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu zrealizował zadanie pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno – edukacyjnej GOK Susiec poprzez remont i doposażenie sali widowiskowej i sceny” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Okres realizacji zadania: 01.03.2021 r. – 20.12.2021 r.

Kwota dofinansowania to 80 000,00 zł - 80% całkowitego kosztu zadania.
Dotacja celowa z Gminy Susiec – 20 000,00 zł – 20 % całkowitego zadania.

Celem zadania było zapewnienie optymalnych warunków dla działalności GOK Susiec w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez remont i doposażenie sali widowiskowej i sceny w budynku GOK.

Realizacja zadania polegała na remoncie sali widowiskowej oraz sceny wraz z jej okotarowaniem, wydzieleniem miejsca parkingowego z oznakowaniem dla osób niepełnosprawnych, a także zakupem pętli indukcyjnej.