Podczas największych mrozów, zawałów śniegowych; jedni homo sapiens trwonią czas ograniczając swoją aktywność fizyczną do biegania od pierzyny do gorącej herbaty i z powrotem, inni snem niedźwiedzia tkwią w zimowym letargu albo „modlą się” do monitorów, a ludzie śniegu w tym samym czasie przypinają ulubione narty i ruszają w świat cieszyć się życiem. Mróz ich kompanem, śnieg radością, a nade wszystko ten głęboki oddech zmrożonym powietrzem – największą przyjemnością zimowych dni.

Nasza Gmina jako najpiękniejszy zakątek Roztocza dodatkowo uwydatnia swoje walory turystyczne w szacie zimowej, dlatego nie dziwi,  wzrost ilości organizowanych biegów i ich uczestników, wytrwałych amatorów sportu i zimowej rekreacji.Z inicjatywy Wójta Gminy Franciszka Kawy 24 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców naszej gminy z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim ks. prof. dr hab. Tadeuszem Guzem. Tematem spotkania była prezentacja zasad funkcjonowania, dorobek naukowy oraz perspektywy rozwoju uczelni. W spotkaniu uczestniczyła młodzież, dyrektorzy i nauczyciele szkół, księża z naszych parafii, pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek oraz starsi mieszkańcy naszej gminy. Ksiądz profesor w swoim wystąpieniu wskazał, że podnoszenie poziomu szeroko pojętej kultury uniwersyteckiej oraz naukowe wsparcie dalszego rozwoju biednego dzisiaj regionu może zmienić go w jedno z najbogatszych centrów Europy dzięki właściwemu wykorzystaniu bogactwa, którym obdarzyła nas natura. Z dumą podkreślił, że nasza „roztoczańska” młodzież jest niezwykle utalentowana i dlatego powinna zdobywać staranne wykształcenie bowiem „Nauka to jeden z największych majątków jaki człowiek może na ziemi zgromadzić”.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy podziękował ks. profesorowi za wielki trud poświęcony   spełnieniu   wieloletnich   dążeń   katolickiej   części   mieszkańców   naszej   pięknej Zamojszczyzny do chrześcijańskiego kształcenia i wychowania człowieka a tym samym nawiązania do pięknych tradycji Akademii Zamojskiej Jana Hetmana Zamojskiego.

F.K.


Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas życzeń i wejście w Nowy Rok, dlatego też 19 stycznia, tradycyjnie już, uczestnicy i pracownicy WTZ w Grabowicy zorganizowali spotkanie opłatkowe.

Przybyli na nie zaproszeni goście, tj. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Barbara Bednarz i Renata Komadowska; przedstawiciele władz lokalnych z Wójtem Gminy Susiec Franciszkiem Kawą i przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Ćmielem; ksiądz Rafał Stochmal, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabowicy, Urszula Szymańska; Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, Joanna Kowalczuk; harcerze z X Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” wraz z opiekunem, Anną Rojek; rodzice i prawni opiekunowie.


„50 lat temu miłość połączyła Wasze serca a związek małżeński, który zawarliście odmienił Wasze życie na lepsze...”

Tymi słowami powitała Jubilatów Grażyna Biela – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Suścu. Uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” zostało zorganizowane w Urzędzie Gminy 12 stycznia br.