„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam ludzie dobre serca mają,

Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają...”


Koniec roku jest dobrą okazją do zadumy refleksji i dokonywania ocen. Mnie osobiście cieszy przede wszystkim to, że w minionym roku nie zwiększyliśmy deficytu i nie musieliśmy zaciągać pożyczek. Gmina jest w dobrej sytuacji finansowej, należy do najmniej zadłużonych w regionie. Zachowujemy płynność finansową i posiadamy zdolność kredytową. Mimo że Rada Gminy nie zgodziła się w lutym 2011 roku na zmiany organizacyjne sieci szkół, co zmusiło mnie do wprowadzenia programu oszczędnościowego, udało nam się w minionym roku zrealizować trzy duże inwestycje w tym dwie z udziałem środków unijnych. Była to budowa chodnika o długości 1 km 750 m w miejscowości Paary, budowa klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budowa oświetlenia ulicznego w Suścu. Przeprowadziliśmy prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku szkoły w Nowinach, remont biblioteki i budowa ogrodzenia szkoły w Majdanie Sopockim oraz wymieniono część okien w budynku Zespołu Szkół w Suścu. Zakończyliśmy remont pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę rozpoczęty jeszcze w 2010  roku w budynku szkoły w Kunkach oraz remont świetlicy w Róży. Przygotowany został projekt zmieniający system ogrzewania budynku szkoły w Ciotuszy Starej. Zakupiony został samochód ciężarowy z beczką asenizacyjną do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz samochód pożarniczy dla OSP Łosiniec II. Do końca 2011 roku na nasze wnioski skomunalizowanych zostało ponad 150 działek Skarbu Państwa, które w następnych latach będą oferowane do sprzedaży, co znacząco może zwiększyć dochody gminy.


Strażacy z naszej gminy powiększyli swoje wyposażenie o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dla OSP Łosiniec II. Na zakup tego samochodu jednostka otrzymała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU SA w wysokości 40.000 zł z Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie kwotę 50. 000 zł oraz z budżetu gminy kwotę 13.000 zł.


W piękne, niedzielne popołudnie 4-ego grudnia w nowo udekorowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury, 10. DH „Traperski Krąg” miała nadzwyczajne spotkanie, którego celem było włączenie do drużyny 24 nowych druhów. Uroczyste spotkanie zorganizowane z aniołkami i Mikołajem, było dla wielu dzieci nie „lada frajdą”, a dodatkowe muzyczno – literackie refleksje nad radosnym czasem oczekiwania na zbliżające się Boże Narodzenie, pozwoliło uświadomić sobie nierozłączne więzi religijne i tradycyjno – kulturalne.