Dnia 14 grudnia 2011 roku Komisja w składzie;

1. Franciszek Kawa - przewodniczący

2. Joanna Kowalczuk - członek

3. Elżbieta Gęborys – członek

dokonała rozstrzygnięcia konkursu prac bożonarodzeniowych, których wpłynęło łącznie 39 w 3 kategoriach:

-stroik,

-szopka,

-ozdoba świąteczna


22 listopada w sali Gminnego Ośrodka kultury w Suścu odbył się koncert, który był ważnym kulturalnym wydarzeniem w życiu naszej gminy. Na scenie wystąpił zespół  „ACCORD” z Ukrainy oraz ludowe zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy.

Na nasze zaproszenie na koncert oprócz mieszkańców naszej gminy przyjechało wielu mieszkańców naszego i sąsiednich powiatów wśród których był również poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz przedstawiciele społeczności romskiej z Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.


Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu jest głównym świadczeniodawcą usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy . Ogółem obsługuje ok 70 % gospodarstw domowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dotychczas usługi te świadczył ciągnikiem marki Zetor z beczką asenizacyjną. Ze względu na to, że sprzęt jest wyeksploatowany i wymaga częstych remontów, usługi nie były realizowane na czas. Ponadto w okresie zimowym ciągnik wykorzystywany jest do odśnieżania dróg gminnych i chodników. Zapotrzebowanie na usługi asenizacyjne w gminie jest duże i posiadany sprzęt przez GZUK nie zapewnia terminowego świadczenia usług.


O sukcesach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy pisaliśmy już wielokrotnie w tym również o wizycie wojewody lubelskiego Genowefy Tokarskiej oraz dyrektora lubelskiego oddziału PFRON Aleksandra Piechnika, którzy przyjechali do Grabowicy, aby osobiście pogratulować sukcesów i wręczyć nagrody uczestnikom warsztatów za zdobycie I miejsca w konkursie plastycznym. Tym razem piszemy o wielkim sukcesie Szkoły Podstawowej w Grabowicy. Pod koniec września br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zorganizował konkurs plastyczny RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ – namaluj swój świat. Uczniowie mieli przedstawić w formie plastycznej zmiany, jakie zachodzą w najbliższym otoczeniu dzięki funduszom pozyskiwanym z Unii Europejskiej. Spośród ponad 500 zgłoszonych do konkursu prac 40 zostało nagrodzonych, a wśród nich znalazła się praca uczennicy kl. IV Szkoły Podstawowej w Grabowicy Amandy Drążek, którą wykonała pod kierunkiem Barbary Łasochy nauczycielki plastyki. Amanda wygrała dla szkoły nagrodę główną, którą jest tablica interaktywna z projektorem wartej kilkanaście tysięcy złotych.
Na oficjalne wręczenie nagród 5 października do urzędu marszałkowskiego zaproszony został Wójt Gminy Franciszek Kawa wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Grabowicy Urszulą Szymańską.