Zapraszamy na kolejne spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych / organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przestępczości lub pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zapraszamy 20 sierpnia do Łosińca na dożynki gminno-parafialne.

Za nami dwa pierwsze spotkania zorganizowane przez KGW w Suścu i KGW w Łosińcu, przeprowadzone w ramach realizacji przez Gminę Susiec projektu pn. "POROZMAWIAJMY O ŻYCIU BEZ PRZEMOCY I OSZUSTW" realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.

Zapraszamy do Suśca na XXII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu.